Потвърден

Планирано е регионално депо за отпадъци край село Алеко Константиново, Пазарджик

14:45 Jan 8 2015 Алеко Константиново, Област Пазарджик, България

Описание
Планирано е регионално депо за отпадъци до град Пазарджик, край село Алеко Константиново. Обектът се намира в сеизмична зона с подземни карстови образувания. Карстът е силно порьозен - с висок коефициент на пропускливост и е вероятно да протече в случай на земетресение, което ще доведе до сериозно екологично бедствие.

Основната заплаха е замърсяване на подпочвените води. Ще има и здравни и социални проблеми, тъй като местните фермери използват подземните води за напояване.

Първоначално са изследвани 22 места, много от които са по-оптимални от мястото до Алеко Константиново (класирано на 19-то място). Накрая селото е избрано, заради съпротивата на местните жители и власти от всички други потенциални места.

Новото депо ще бъде разположено в близост до съществуващото сметище, едно от многото в България, не отговарящи на стандартите на ЕС и известни с чести самозапалвания и разпространение на отпадъци.
Достоверност: UP DOWN 0
Вашият коментар
Име:
Email:
Коментар:
Код за сигурност:
15 + 2 =

Допълнителни справки

Спряно разширение на Асарел-Медет

09:54 Dec 01, 2014

Комплекс Асарел-Медет, Панагюрище, Област Пазарджик, Южен централен, България, 46.34 Kms

Уранова мина и хвостохранилище Елешница

09:55 Oct 23, 2014

Хвостохранилище Елешница, Разлог, Област Благоевград, Югозападен, България, 63.79 Kms

Проект за депо за отпадъци до Самоков

10:41 Dec 22, 2014

Самоков, Софийска област, България, 64.58 Kms

НЧ Бъдеще сега

18:26 Jan 27, 2015

Гудевица, Област Смолян, България, 82.65 Kms